تلفن: 02323665950 ایمیل: srraz20@yahoo.com تلفن همراه: 09192320113 شناسه یاهو:
فروشگاه هموطنفروشگاه هموطن2
اخبار شاخه اخبار سایت

هفتمین رئیس جمهور ایران امید ملت ایران
267 بازدید _ 1392/3/25
خلاصه خبر: با کسب اکثریت آرا حسن روحانی هفتمین رییس جمهور منتخب ایران شد.
ادامه خبر...